UGOSTITELJSKA KASA – PODEŠAVANJE OPCIJA

ZALIHE – Bira se oznaka zaliha odakle će kasa skidati količine.

ŠTAMPANJE RAČUNA/TREBOVANJA – Izbor načina kako će se po zaključenju računa štampati račun. NE označava da ne treba štampati račun (i dalje se može štampati komandom F5). AUTO znači da se račun automatski štampa po zaključenju računa. PREVIEW samo daje preview računa, ali se ne štampa. FISKAL je mod u kome je uključen fiskalni štampač. Tada se svi računi štampaju na fiskalnom štampaču. TMP FISKAL je specijalan mod u kome se koristi fiskalni štampač, ali se ne štampa fiskalni račun, već običan račun. Ovaj mod je dostupan samo na Galeb štampačima i može se koristiti samo privremeno, za vreme obuke! Sledeći parametar u istom redu je način štampanja trebovanja.

INTERNI NALOZI – Izbor registratora internih naloga u kome će se smeštati prenosi sirovina u proizvodnju.

FAKTURE – Registrator u koji će se smeštati kreirane fakture.

TIP FAKTURE – Tip fakture koja se kreira.

REPREZENTACIJA – Registrator za fakture koje se odnose na reprezentaciju.

TIP REPREZENTACIJE – Tip dokumenta koji se odnosi na reprezentaciju.

OPCIJE KOD ŠTAMPE RAČUNA – Da li treba nuditi običan i suženi prikaz računa.

PROVERA ŠTAMPE TREBOVANJA – Da li treba proveravati da li su odštampana sva trebovanja pre štampe računa?

ŠTAMPA U DRUGIM SMENAMA – Da li treba dozvoliti naknadnu štampu trebovanja i računa iz drugih smena?

VREME ZA AUTOMATSKI IZLAZ – Vreme u sekundama koliko se čeka da konobar unese podatak. Posle toga se program vraća na izbor konobara. Koristi se da bi se sprečile greške kod unosa podataka.

TRAŽENJE ARTIKALA PO – Da li se artikli pretražuju po nazivu ili po šifri?

BRISANJE EKRANA ZA NOV RAČUN – Da li svaki novi račun treba pOčeti od vrha strane.

AUTOMATSKO SKIDANJE KUSURA – Da li treba u slučaju da konobar unese 400 dinara za račun od 350 dinara oduzeti 50 dinara? Kusur se uvek skida sa prvog iznosa sa spiska, bez obzira na koji način je plaćeno.

DOZVOLJAVA SE POPUST – Da li je dozvoljeno unositi popust za plaćanje?

U KASI SE NUDE CENE – Koje cene se koriste za kasu.

SAMOSTALNA KASA – Da li postoji više vezanih kasa?

ŠTAMPANJE NEZAVRŠENIH RAČUNA – Da li je dozvoljeno štampati nezaključene računa.

HRANA – Podešavanje tipova artikala koji sadrže hranu. Ovo podešavanje se koristi za izradu posebnih trebovanja za šank i za kuhinju.

PIĆE – Isto, samo za piće.

PODEŠAVANJA PRIKAZA

HELP LINIJA (KONOBARI) – Tekst koji se prikazuje u statusnoj liniji za vreme rada sa tabelom konobara.

HELP LINIJA (STOLOVI) – Isto, samo za tabelu stolova.

HELP LINIJA (RAČUNI) – Isto, samo za unos računa.

BROJ PRAZNIH LINIJA ZA ŠTAMPU – Koliko linija se papir pomera posle štampe zbog lakšeg cepanja.