UGOSTITELJSKA KASA – STOLOVI

Ova tabela sadrži spisak i opis svih stolova. Svaki sto osim broja i opisa sadrži i ime konobara ako je zauzet, kao i iznos računa i vreme kad je uneta poslednja stavka. Mogu se koristiti i sledeće komande:

F2 – Upis novog stola

F3 – Brisanje stola. Sto se može brisati tek kad nema nijedne stavke na njemu.

F4 – Izmena podataka za sto

F6 – Prenos stavki sa jednog na drugi sto. Ukoliko je na drugom stolu već započet račun, stavke sa prvog stola mu se pridružuju, a kreira se prazan račun sa originalnim brojem.

F7 – Traženje računa po broju.

F8 – Promena konobara.

Shift-F8 – Resetovanje semafora. Kad konobar „uđe“ u sto, sto se automatski zauzima uključivanjem posebnog semafora. Kada izađe, semafor se gasi i tako dozvoljava drugima da ulaze u sto. Ako dođe do neregularnog prekida rada, sto može ostati „zauzet“ i tada treba resetovati semafor ovom komandom.

Ctrl-F8 – Direktno slanje komandi na fiskalni štampač.

F10 – Izlaz na tabelu konobara

Alt-W – Snimanje tekućeg računa u clipboard

Alt-R – Učitavanje računa iz clipboarda

Alt-F – Štampanje fiskalnog računa.

Alt-O – Stavljanje/skidanje oznake da je racun fiskalizovan