UKUPAN PROMET PO KOMERCIJALISTIMA – Za zadati period i za svakog komercijalistu se računa ukupno fakturisano, naplaćeno i sl. u zadatom periodu.