UKUPAN ULAZ I IZLAZ – Ovaj izveštaj daje najopštije podatke o ulazu i izlazu iz magacina. Prvo se zadaje vremenski interval u kome se traži ulaz i izlaz. Zatim se biraju magacini i tipovi artikala. Od kompletne dokumentacije mogu se izdvojiti po potrebi samo neki elementi: ulazne fakture, izlazne fakture, nivelacije, popisi, maloprodaja, proizvodni nalozi.

Od svih internih naloga (ostala dokumenta) mogu se izdvojiti samo određeni registratori. PRENOS->STORNO označava da će se interni prenos iz magacina računati kao storno ulaza, a ne izlaz. UZETI CENE omogućava da se uzmu nabavne ili prodajne cene. Ako se izabere opcija REALNE CENE, uzimaju se cene po kojima je ulaz/izlaz stvarno rađen: kod ulaza su to nabavne cene, a kod izlaza prodajne umanjene za rabat. Opcija tip artikla omogućava prikaz samo podataka za određeni tip artikla.

Dobijen izvešta sadrži podatke o ukupnom ulazu, izlazu i kao razlici ova dva podatka – stanju na određeni dan. NAPOMENA: da bi podatak o stanju bio ispravan, kartice artikala moraju biti ispravne!