ULAZ, IZLAZ, REZERVACIJE

Ovaj izveštaj daje za određeni vremenski period, magacine i tipove artikala zbirni izveštaj o ukupnom količinskom ulazu, izlazu i rezervcijama u tom periodu.