ULAZNE FAKTURE

O ulaznim fakturama se mogu dobiti razni izveštaji.

ULAZNE FAKTURE – Najopštiji izveštaj sa detaljnom specifikacijom za svaku fakturu.

FAKURE PO DOBAVLJAČU – Spisak faktura koje se odnose na jednog dobavljača.

ULAZNE FAKTURE (DIN) – Ulazne fakture, ali samo u dinarima.

FAKTURE PO DOBAVLJAČU (DIN) – Ulazne fakture po dobavljaču, u dinarima.

UL.FAKTURE PO REGISTRATORU – Specifikacija ulaznih faktura po registratoru.

KNJIGA ULAZNIH FAKTURA – Specifikacija ulaza prilagođena zakonskom obrascu.

ARTIKLI PO DOBAVLJAČU – Spisak artikala koji je nabavljen od određenog dobavljača.

PRETHODNO PLAĆENI POREZ – Specifikacija prethodno plaćenog poreza po ulaznim dokumentima.