Ova opcija služi za unos bar-kodova korišćenih artikala. Potupak je sledeći: kursor se pozicionira na željeni artikal i unese se bar-kod, bilo preko tastature ili skenerom. Ukoliko se pokuša unos postojećeg bar-koda, izdaje se odgovarajuće upozorenje. Napomena: ukoliko bar-kod sadrži slovne karaktere, neophodno je pre unosa pritisnuti taster Enter. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Unos novog artikla.

Ctrl-F2 – Učitavanje bar-kodova iz eksternog fajla. Svaki red ima šifru i bar-kod, razdvojene najmanje jednim razmakom. Traženje artikala se obavlja po šifri, ali ukoliko se ne nađe šifra, program pokušava traženje po alternativnoj šifri.

F3 – Brisanje artikla

F4 – Izmena podataka za artikal

F5 – Traženje svih dokumenata po zadatom serijskom broju za tekući artikal. Ukoliko se ne zada serijski broj, program daje sva dokumenta sa serijskim brojevima za tekući artikal.

Shift-F5 – Traženje dokumenata na kojima je evidentiran serijski broj, ali se uzimaju SVI artikli, a ne samo tekući.

Ctrl-F5 – Traženje dokumenta na osnovu dela serijskog broja. Uzimaju se svi artikli.

F6 – Štampanje svih duplikata unetih bar-kodova

Shift-F6 – Štampanje svih duplikata šifara.

Shift-F7 – Traženje artikla

Alt-F7 – Alternativne šifre i funkcijski tasteri.

F8 – Ponovni upis broja dokumenta u napomenu po svakom serijskom broju.

Alt-T – Razne opcije.

Alt-B – Kreiranje specifikacije za bar-kod. Ukoliko je podešena odgovarajuća opcija, automatski se puni prenosni bar-kod terminal. Može se izabrati da li će u listu ući sve šifre, bar-kodovi i alternativne šifre. Ta opcija može biti korisna u slučaju da postoji veliki broj artikala, pa treba smanjiti zauzeće memorije u terminalu. Slično se koristi opcija za maksimalnu dužinu naziva artikla: može se zadati 45 karaktera ili manje, čime se smanjuje zauzeće memorije.