Postoji više načina da se unesu stavke naloga. Ako se stavke unose ručno, onda se koriste komande F2 i F3, a ako se koristi automatika onda se stavke automatski generišu na osnovu izvorne dokumentacije. Svaka stavka naloga može imati i analitičku komponentu koja se direktno knjiži na odgovarajućeg partnera iz posebne analitike kupaca i dobavljača. Pri unosu stavki u uglu ekrana se prikazuje trenutni saldo naloga. Kada se unos završi, proveravaju se sva uneta konta. Ukoliko je unet neki neispravan konto, daje se greška „KONTO XXX NE POSTOJI“, i onda treba taj konto upisati u kontni plan. Ako nalog ne bude usaglašen, javlja se poruka da nalog ima saldo. Nalog će biti moguće snimiti, ali neće moći da se pojavi na karticama.

DEVIZNI NALOZI: devizni nalozi se moraju unositi u posebno označenom registratoru. Svaki devizni nalog ima kolone DEVIZE DUGUJE/DEVIZE POTRAŽUJE i DIN DUGUJE/DIN POTRAŽUJE. U ovim nalozima se može knjižiti na devizna konta, ali i na dinarska. Kada se knjiži na dinarski konto, dovoljno je u koloni DEV.DUG/POT uneti *dinarski* iznos. Taj iznos se automatski prenosi u kolonu DIN DUG/POT. Kada se knjiži na devizni konto, program uzima kurs iz kursne liste. Ako je potrebno knjižiti samo dinarski iznos na devizni konto, ne treba uneti ništa u kolone za devize, nego se kursor pomeri na dinarske iznose i tu se direktno unese željeni iznos.

F2 – Unos nove stavke naloga. Redom treba uneti konto, opis stavke, iznos duguje ili potražuje i protivstavku. U zavisnosti od podešenih parametara za glavnu knjigu, može se unositi oznaka sektora i projekta, a unos pritivstavke je takođe opcion. Kada se unese stavka naloga, automatski se nudi unos sledeće stavke. Za konto se može uneti čitav konto, a ako se unese samo početni niz cifara (na primer, „13“), dobiće se tabela sa svim kontima koji počinju zadatim nizom (1300, 1301, 1310, …). U istoj tabeli se može dodati novi konto, ukoliko se u toku knjiženja ispostavi da ne postoji. Prilikom unosa konta i opisa, dostupna je komanda F6 kojom se kopira prethodno unet konto/opis stavke. Ukoliko se umesto konta unese string koji počinje zvezdicom (na primer, „*invest“), program izdvaja sva pojavljivanja stringa „invest“ iz kontnog plana.

Ctrl-F2 – Umetanje stavke na tekućoj poziciji

F3 – Brisanje stavke naloga.

Shift-F3 – Brisanje analitičke komponente stavke.

F4 – Automatsko generisanje stavki naloga.

F6 – Kopiranje čitave stavke naloga.

Shift-F6 – Kopiranje stavke naloga, pri čemu se zamenjuju potražna i dugovna strana.

Alt-F6 – Kopiranje stavke naloga, pri čemu se ne kopira iznos.

Ctrl-F6 – učitavanje stavki naloga iz XLS datoteke. Ovde možete naći više detalja.

F7 – Traženje stavke po broju dokumenta ili kontu.

Shift-F7 – Traženje sledećeg pojavljivanja stavke.

F9 – Pregled konta. Ovom opcijom možete pregledati karticu nekog konta, ne prekidajući tekuće knjiženje.

Alt-T – Razbijanje stavke po definisanom ključu. Ključ se može definisati po sektoru ili projektu, a kursor se postavlja na polje po kome se želi raspodela. Na primer, ukoliko je umesto sektora navede ključ za raspodelu, originalna stavka se briše i umesto nje se generišu odgovarajuće „razbijene“ stavke. Ukoliko oznaka sektora nije ključ, komanda nema efekta. Pri tom se vrši normiranje zadatih procenata. Na primer, ako su za ključ zadate samo dve stavke i prva je 50, a druga 30 procenata, zadati iznos će se rasporediti u odnosu 5:3.

Alt-W – Snimanje svih stavki naloga u clipboard. Podaci se snimaju direktno, preko ID brojeva.

Alt-R – Učitavanje stavki iz clipboarda.

Plus – Pomeranje stavke na dole (kursor mora biti na kontu)

Minus – Pomeranje stavke na gore *kursor mora biti na kontu)

Tab – Prikaz dodatnih informacija o stavki: pun naziv konta, kao i informacije o pravilu za knjiženje koje je primenjeno. Podaci o pravilu se mogu dobiti samo neposredno po generisanju naloga.