Stavke popisa se unose po zapisniku o popisu. Za svaki artikal se unose količine i cene: nabavna, prodajna, devizna nabavna i devizna prodajna. Za svaki artikal se takođe unose i poreske stope, u slučaju da je reč o prodavnici (maloprodaja). Ukoliko se popis vrši samo po prodajnoj ceni, nabavne cene nije potrebno unositi, ali tada program nema dovoljno informacija za tačan obračun poreza na razliku u ceni, kao i zarade od prodaje. Treba uneti sledeće kolone

– KNJIGOVODSTVENA KOLIČINA: količina po knjigama. Ovu količinu automatski nudi računar na osnovu svojih podataka.

– KOLIČINA PO POPISU: Stvarna količina koja je konstatovana na popisu. Ako je uključena opcija „CENE IZ MAGACINA“, program automatski nudi ostale podatke kada se unese podatak o količini.

– PRODAJNA CENA: dinarska prodajna cena.

– NABAVNA CENA: dinarska prosečna nabavna cena.

– POREZ: poreske stope ukalkulisane u prodajnu cenu artikla (ovaj podatak se unosi u maloprodaji).

Za pomoć prilikom unosa podataka se koriste i sledeće komande:

F2 – Unos novog artikla. Ukoliko se pojavi novi artikal, može se upisati ovom opcijom bez izlaska iz popisa.

F3 – Brisanje pogrešne stavke. Pre brisanje se vrši provera.

Shift-F3 – Brisanje svih nula stavki.

Alt-F4 – Zamena kolone određenom vrednošću. Ova komanda se koristi za anuliranje količina (knjigovodstvenih i stvarnih). Osim toga, može se koristiti i za određivanje poreza za veću grupu artikala.

F5 – Preuzimanje podataka iz tabele artikala. Mogu se preuzeti svi podaci (količine, cene i porezi) ili samo oni artikli koji imaju količinu različitu od nule. Ukoliko se kursor postavi na kolonu KNJ.KOL. preuzimaju se podaci samo za knjigovodstvenu (tekuću) količinu. Slično se učitava i popisana količina, ako je potrebno. Opciono se može izabrati učitavanje samo određenih tipova artikala. Ukoliko se uključi opcija BRISANJE PRETHODNIH PODATAKA, brišu se sve prethodno unete količine u izabranoj koloni.

Shift-F5 – Izračunavanje stanja na određeni dan. Ukoliko se popis ne radi pod tekućim datumom, već retroaktivno, tekuće stanje u magacinu nije ono koje treba uneti u zapisnik u popisu. Zato se koristi ova opcija koja računa stanje na određeni dan i nudi ga kao početno stanje popisa. Pri zadavanju datuma treba imati u vidu da se uzimaju i sve transakcije u okviru zadatog datuma. Popunjava se kolona na kojoj je trenutno kursor (knjigovodstvena ili popisana količina). Ukoliko je kursor na nabavnoj ili prodajnoj ceni, popunjavaju se samo te kolone, bez količina. Ukoliko postoji kontrolni popis istog datuma kao i datum za koji se radi učitavanje, on se NE uzima u obzir. Ukoliko se uključi opcija BRISANJE PRETHODNIH PODATAKA, brišu se sve prethodno unete količine u izabranoj koloni. Ukoliko se uključi opcija SAMO ZA TEKUĆI, upisuje se količina samo za tekući artikal.

F6 – Sortiranje stavki. Mogu se sortirati po nazivu ili po šifri.

Ctrl-F6 – Učitavanje količina i cena.

F7 – Selekcija (izdvajanje) artikala.

Shift-F7 – Traženje artikla po proizvoljnom podatku, bez obzira da li je aktivirano traženje po nazivu ili šifri.

Alt-F7 – 0Funkcijski tasteri za traženje.

Alt-T – Traženje artikala po nazivu ili šifri.