UNOS STAVKI ULAZNOG DOKUMENTA

Kao deo ulaznog dokumenta unose se podaci o količini i cenama primljenih artikala. Postoje dva načina unosa artikala: linijsku i ekranski. Kod linijskog unosa se redom unose šifre artikala, količine i cene, a kod ekranskog se iz datog spiska bira artikal, unosi se količina i cena. Za svaki artikal se opciono može uneti i rabat (u procentima). U poslednju kolonu se može uneti rok trajanja artikla, koji se automatski prenosi u evidenciju artikala.

Mogu se koristiti i sledeće komande (tačan spisak zavisi od izabranog metoda unosa):

F2 – Unos novog artikla u tabelu artikala. Ova opcija se koristi ako se neki artikal po prvi put pojavljuje na ulazu.

F3 – Brisanje unete stavke o ulazu.

Ctrl-F3 – Brisanje svih unetih stavki.

F4 – Pregled svih unetih artikala. U ovom pregledu se komandama +/- mogu pomerati unete stavke.

Sh-F4 – Ukupna vrednost unetih stavki.

Alt-F4 – Zamena kolone rabata određenom vrednošću. Kursor mora biti na koloni RABAT.

F6 – Uneta stavka se duplira – zgodno kada je potrebno uneti isti artikal po više različitih cena.

Ctrl-F6 – Učitavanje stavki iz posebnog fajla, clipboarda ili iz drugog dokumenta u okviru evidencije (profaktura, odjava).

F7 – Selekcija grupe artikala po izabranoj vrsti.

Shift-F7 – Traženje artikla po proizvoljnom podatku.

Alt-F7 – Funkcijski tasteri za traženje artikala.

Ctrl-F7 – Učitavanje cena iz izabranog cenovnika.

F8 – Kalkulator dodatnih podataka za izabranu stavku. Korišćenjem ove opcije može se uneti alternativna jedinica mere za svaki artikal. Na primer, ako se roba dobija u pakovanjima od po 5 komada artikla (i tako je napravljena ulazna faktura) a u programu se interno vodi evidencija po komadima, onda se aktiviranjem ove komande omogućava korisniku da izabere unos po pakovanjima. Prvo se unosi:

1 kom = 0.20 pak

a u drugom redu se unosi kupljena količina (na primer, 20 pak). Program to računa kao 100 komada. Kasnije se prilikom unosa ovog artikla automatski pojavljuje sva količina konvertovana u pakovanja. Kada se unese količina, korisnik dobija tabelu sa svim podacima o artiklu. U ovoj tabeli korisnik može slobodno da unosi svaki podatak, a ostali se automatski preračunavaju. Evo primera za elemente kalkulatora:

 Opis        Iznos  Proc  Vredn
 ────────────────── ───── ────── ───────
 Cena..............  100  100  1.000
 Rabat.............   5   5   50
 Cena-Rabat........  95   95   950
 Porez.............  19   20   200
 Cena-Rab+Porez....  114  120  1.140
 Bruto rabat.......   6   5   60
 Bruto iznos.......  120  120  1.200

Ctrl-F8 – Učitavanje trenutnih zaliha od određenog dobavljača. Pri učitavanju se može izabrati opcija koja daje količine u minusu (na primer, povraćaj robe).

F9 – Pregled ulaza izabranog artikla.

F10 – Pregled količina po magacinima.

Alt-B – Učitavanje podataka iz bar-kod čitača.

Alt-T – Izbor traženja po nazivu ili šifri artikla.

Alt-P – Izmena napomene vezane za tekući artikal.

Ctrl-P – Štampanje napomene vezane za svaki artikal.