UNOS ZAPISNIKA O NIVELACIJI

Broj nivelacije je proizvoljna oznaka koja identifikuje zapisnik o nivelaciji. Datum je datum nivelacije.

Opciono se za nivelaciju mogu birati dimenzije npr. SEKTOR i PROJEKAT.

UPIS NIVELACIJE je parametar koji određuje da li promenu cena iz zapisnika treba upisati u tekuću tabelu artikala. Ukoliko se ova opcija uključi, sve upisane cene biće upisane u tekuću tabelu artikala. Ukoliko je u pitanju „normalan“ popis, ovu opciju treba uključiti. Ukoliko se naknadno ispravlja neka greška u popisnoj listi, upis popisa treba obaviti SAMO ako u međuvremenu nije unet ni jedan dokument koji je promenio stanje tabele artikala.

ARTIKLI SA IZMENJENIM KOLIČINAMA određuje da li će se u tabelu tekućih cena upisivati i stavke kod kojih je u međuvremenu došlo do promene količine. Na primer, ako u zapisniku stoji da treba nivelisati 5 komada, a trenutno je na zalihama 10 komada tog artikla, ne treba nivelisati cenu preostalih zaliha, jer se možda niveliše samo deo zaliha. Ukoliko se ova opcija uključi, upisuju se cene za sve artikle, bez obzira na tekuće stanje.

UPIS NULA STAVKI reguliše da li treba upisivati u zapisnik o popisu stavke koje nisu izmenjene prilikom kreiranja zapisnika. Na primer, ostavljeno je da je nova cena nekog artikla jednaka staroj ceni.

Opcija CENE IZ MAGACINA označava da se prilikom zadavanja količine artikla automatski nudi i cena iz izabranog magacina.

MAGACIN je oznaka magacina za koji se radi nivelacija.

STAVKE NIVELACIJE je spisak nivelisanih artikala sa cenama.

NAPOMENE su proizvoljne napomene.