STAVKE SPEC. PLAĆANJA

U tabeli su date sve stavke iz svih ulaza. U prvoj koloni je broj ulaza, zatim sledi naziv artikla, količina, a za tim sledi iznos koji je potrebno platiti. U posednjoj koloni se upisuje vrednost koju želimo da isplatimo dobavljaču. Može se upisati bilo koji iznos, a polje „Za plaćanje“ se automatski smanjuje za taj iznos. Ukoliko želite da prenesete čitav iznos u VREDNOST, jednostavno pritisnite taster Space.