UNOŠENJE ZAPISNIKA O POPISU

Prilikom unosa izvršenog popisa (ili izmene unetog), treba uneti sledeće podatke:

– Broj popisa: sistem sam numeriše zapisnike, te se ovaj broj koriguje samo kada je to neophodno.

– Datum popisa: datum pod kojim je izvršen popis. NAPOMENA: program upisuje zadate količine bez obzira na zadati datum. Ako je popis početni, povećavaju se tekuće količine. Da bi se dobilo pravo tekuće stanje koristi se opcija za generisanje stanja na određeni dan (Shift-F5).

– Kontrolni popis: Da li je popis početni ili kontrolni. Ovaj podatak se kasnije ne može menjati.

– Upis cena: veoma važna opcija koja određuje da li će unete cene biti upisane u tekuću tabelu artikala. Ukoliko se vrši ispravka popisa posle koga je menjano stanje u magacinu, ova opcija se isključuje kako ne bi pokvarila tekuće stanje. Takođe se isključuje u slučaju vremenski dužih popisa. Tada obavezno treba srediti tekuće stanje korišćenjem opcije za proveru tekućeg stanja.

– Cena iz magacina: da li je potrebno prilikom unosa količine korisniku ponuditi i važeću cenu iz magacina.

– Magacin: na koji magacin se popis odnosi.

– Stavke popisa: unos stavki popisa.

– Napomene: bilo kakve napomene vezane za zapisnik o popisu.