UNOS/IZMENA KOMERCIJALISTE

Za svakom komercijalistu treba uneti osnovne podatke: IME I PREZIME, ADRESA, TELEFON, NAPOMENA. Opciono se može uneti i ime korisnika programa pod kojim određeni komercijalista koristi program. Ova opcija omogućava da se određenom komercijalisti dozvoli pregled podataka samo za firme koje su mu dodeljene, ili automatsko „potpisivanje“ urađenih faktura. Naime, onda će svaka faktura koju uradi komercijalista pod određenom šifrom, automatski označavati fakturu kao da ju je uradio određeni komercijalista. Opcija USER/PASS služi za unos podataka za pristup preko Interneta.