UPIS ČEKOVA GRAĐANA U EVIDENCIJU

Primljeni čekovi se prvo upisuju u evidenciju. Za svaki ček se upisuje prodavnica (ukoliko postoji više prodavnica iste firme), banka koja je izdavač čeka, datum čeka, serijski broj,broj tekućeg računa i iznos u dinarima. Ukoliko se unese ček sa brojem računa i serijskim brojem koji već postoji u evidenciji, izdaje se odgovarajuće upozorenje.

Poslednja opcija (KOPIRANJE) se koristi ukoliko treba uneti više čekova sličnog sadržaja (ista banka, serijski broj za jedan veći od prethodnog i sl.). Tada uključenje ove opcije daje pri sledećem unosu popunjenu masku u kojoj treba izmeniti samo potrebne podatke.

Banka se bira iz spiska svih partnera – za svaku banku treba otvoriti karticu sa statusom „OSTALO“.