UPIS REFERENTNIH CENA NA DOKUMENTA

Ova opcija služi za upis jedne od referentnih cena na izlazne fakture i interne naloge. Treba zadati period za koji se operacija radi i izabrati registratore izlaznih faktura i internih naloga. Sve izabrane referentne cene iz pregleda artikala se prepisuju na dokumenta, u polje „referentna cena“. Ova opcija se uobičajeno koristi za upis planske cene sa artikala na dokumenta.