UPIS STAVKE U KARTICU

Svaka stavka koja se unosi u karticu partnera sadrži sledeće stavke:

PARTNER: naziv partnera koji je vlasnik kartice.

DATUM je datum stavke.

DATUM VALUTE je datum kada stavka dospeva za naplatu.

AVANS je oznaka koja određuje da li stavka ide na običnu ili avansnu karticu.

DOKUMENT je oznaka dokumenta koji se knjiži. Ova oznaka se koristi za zatvaranje stavki. Ukoliko se ne otkuca ništa, daje se kartica izabranog partnera, odakle treba izabrati stavku na koju se odnosi tekuća stavka. U tom slučaju se automatski kopira preostali iznos sa izabrane stavke u dugovni ili potražni iznos. Ukoliko ne želimo da stavku vezujemo za neku od postojećih, treba uneti oznaku „-„.

DUGUJE – iznos duguje.

POTRAŽUJE – iznos potražuje.

DEV.FAKTOR – Iznos referentne valute u trenutku transakcije (kurs).

NAPOMENA – Proizvoljna napomena.

DIMENZIJE – U zavisnosti od izabranih dimenzija, treba uneti oznake jedne ili više dimenzija.

NAPOMENA: Ukoliko se stavka upisuje u deviznu karticu, pojavljuju se polja DEV.DUGUJE, DEV.POTRAŽUJE i DEV.FAKTOR. Iznos se tada unosi u jedno od ova dva devizna polja, a u dinarska polja se upisuje iznos dobijen množenjem sa deviznim faktorom. Moguće je uneti i samo dinarski iznos (devizni iznos je nula) – u tom slučaju se kurs automatski postavlja na nulu.