Za svako osnovno sredsvo treba uneti/izmeniti sledeće podatke:

Naziv osnovnog sredstva.

Šifra osnovnog sredstva. Može se zadati bilo koji niz simbola.

Inventarski broj. Ne mora se uneti, ali ako se unosi, mora biti jedinstven. Program neće dozvoliti unos dva osnovna sredstva sa istim inv.brojem. Ukoliko se umesto broja unese „?“, automatski se dodeljuje prvi sledeći inv.broj.

Dobavljač osnovnog sredstva.

Poreska amortizaciona grupa. Bira se iz prethodno unete tabele amortizacionih grupa.

Knjigovodstvena amortizaciona grupa. Na osnovu nje se određuje vek trajanja i stopa knjigovodstvene amortizacije. Međutim, i pored izabrane amortizacione grupe, vek trajanja i amortizacija se mogu nezavisno uneti.

– Vrsta poreske amortizacija. Ova opcija služi da se izabere način obračuna poreske amortizacije za OS. Može se izabrati jedna od četiri mogućnosti:

  • „-„  –  Ne radi se pojedinačna poreska amortizacija. Ova opcija se koristi za OS nabavljena pre 2019. godine koja se amortizuju grupno.
  • Prop.amort – Radi se proporcionalna poreska amortizacija, po starom metodu. Na primer, nematerijalna ulaganja nabavljena pre 2019. godine.
  • Materij.OS – Radi se prop.poreska amortizacija, po novom metodu za materijalna sredstva. Za poresku amort. koja se priznaje se uzima manja od knjigovodstvene i poreske amortizacije.
  • Nemat.OS – Radi se prop.poreska amortizacija, po novom metodu za nematerijalna sredstva. Za poresku amort. koja se priznaje se uzima uvek knjigovodstvena amortizacija.

Rezidualna vrednost – jedinična vrednost OS ispod koje se ne radi otpis. NAPOMENA: obratite pažnju da se ovde unosi jedinična vrednost za svako osnovno sredsvo!

Konto na kome se vodi osnovno sredstvo.

Datum izrade.

Datum kupovine.

Datum aktiviranja. Ako se ne navede, podrazumeva se prvi dan sledećeg meseca u odnosu na datum kupovine.

Datum deaktiviranja. Ovde se upisuje datum otuđenja/otpisa osnovnog sredstva.

Mesto osnovnog sredstva.

Radnik zadužen za OS. Ako se izmeni radnik, u karticu internog kretanja se upisuje datum i zaduženje.

– Proizvoljne napomene.

– Ukoliko se unosi novo osnovno sredstvo, treba uneti nabavljenu količinu, nabavnu vrednost i prethodni otpis osnovnog sredstva. Ti podaci se automatski upisuju u karticu OS kao početno stanje.