NAPLAĆENO U ROBI – Ovaj izveštaj za zadati period uzima sve uplate i analizira šta je plaćeno od faktura tim uplatama. Zatim za svakog kupca pravi listu artikala koji su naplaćeni u tom periodu. Pri tom se delimične uplate uzimaju procentualno.