UPLATE PO KOMERCIJALISTI – Za zadati period se daju sve uplate za izabranog komercijalistu. Pri tom se može izabrati prikaz svih uplata, samo otvorenih ili samo zatvorenih.