VOĐENJE MP KOMISIONA

Ukoliko u okviru jednog objekta imate i trgovačku i komisionu robu, onda se za svaku vrstu robe mora voditi posebna KEPU knjiga. Prvo je neophodno da se u tipovima artikala otvore dva tipa artikala:

R – Roba
M – Komisiona roba

Naravno, moguće je dodati i neke druge vrste robe (proizvodi, …). Zatim se za svaki artikal označava da li je u pitanju obična ili komisiona roba. Za komisionu robu je neophodno za svaki artikal uneti dobavljača, zbog odjava.

Ukoliko se roba prodaje preko MP kase, potrebno je u kasi definisati da se posebno generišu evidencije MP za običnu i posebno za trgovačku robu. To je opcija POSEBNO VOĐENJE, tu se upisuje „MR“ ili samo „M“.

Sledeći korak je otvaranje KEPU knjiga. U Poslovanje/KEPU treba otvoriti dve KEPU knjige: za trgovačku robu i za komision. Bira se vođenje po cenama SA PDV, a u tipovima artikala se bira „R“ za trgovačku, „M“ za komisionu KEPU.

Posle toga se normalno kreiraju sva dokumenta, pri čemu je na svim dokumentima sa izuzetkom evidencije MP moguće mešati trgovačku i komisionu robu. Knjiženje u KEPU odvaja stavke u dokumentima.