ZALIHE PO LOKACIJI

Za izabrani objekat daje spisak svih artikala u izabranom magacinu po lokaciji.