ZALIHE PO VRSTAMA – Omogućava pregled svih zaliha (uključujući pridružene magacine) po referentnim cenama.

Sve zalihe – ukoliko se uključi ova opcija, u izveštaju će biti prikazani artiki u svim magacinima. Ukoliko se opcija isključi, biraju se magacini na koje treba da se odnosi izveštaj.

Svi tipovi artikala – uključena ova opcija znači da se prikazuju svi artikli, bez obzira na tip. Korišćenjem ove opcije može se podesiti
prikazivanje sao određenih klasa artikala.