ZAPISNIK O POPISU

Prazan zapisnik o popisu koji je predviđen za ručno popunjavanje. Postoji više varijanti ovog zapisnika:

Popisna lista (Kol+Cena) – Ovaj zapisnik daje listu sa praznim mestom za količinu i prodajnom cenom. Bira se magacin za popis, vrste artikala, sortiranje (po nazivu ili šifri) i artikli koji ulaze u popis. Ovde postoji više mogućih varijanti: ako se izabere opcija „SVI“, popisna lista će imati sve artikle koji su upisani u program (naravno, ako ulaze u prethodno selektovane vrste). Ako se izabere opcija „<> 0“, ispisaće se svi artikli kojih trenutno ima na stanju u Pregledu artikala. Opcija „PROMET“ uključuje sve artikle koji su imali promet u tekućoj godini.

Popisna lista (Količina) – Sličan zapisnik samo sa poljem za količinu. Ovaj zapisnik daje kontinualan spisak, bez mesta za poptise komisije i zaglavlje na svakoj strani.

Popisna lista (Kol+Cena) – Poseban zapisnik koji daje stavke upisane u tekućem popisu.

Popisna lista (Kol) – Slično kao prethodni zapisnik, ali daje samo polje za količinu.