Ova opcija omogućava da se roba doprema u magacin automatski po izvršenoj prodaji. Na primer, imate artikal u magacinu M1, a u M2 nemate na stanju pomenuti artikal. Kada se napravi faktura iz M2, program automatski kreira interni prenos M1 -> M2 u kome prenese prodate artikle. Na taj način M2 uvek ima stanje = 0, a svaku prodaju prati odgopvarajući prenos M1 -> M2.

Normalno se u fakturi nude prodajne cene iz magacina M2, a na fakturu se upisuje nabavna cena iz M1. Ovo se može promeniti podešavanjem sistemske opcije Fakture/NUDE SE CENE IZ MAGACINA ZA DOPUNU. Ako se ova opcija uključi, prilikom izrade fakture se nude prodajne cene iz M1. Ako je magacin dopune VP, a prodaje se iz MP magacina, program automatski dodaje PDV na cenu artikla.