Ukoliko se promet el.dopuna evidentira preko fiskalne kase, smatramo da ne postoji obaveza da se ovaj promet unosi u TK, niti u KEPU imajući u vidu da se ne radi o prometu robe, niti o uslugama u vezi sa prometom robe

PS 11/2006, s. 72