Ukoliko je kupac uplatio avans pre promene PDV (do 30.09), u konačnoj fakturi treba da se iskaže po toj stopi i da se obračuna razlika za uplatu. Na primer, ako je kupac uplatio 1.000 + 180 = 1180 din avansa i ako konačna faktura iznosi 1.000 + 200 = 1.200 din, konačna faktura treba da glasi:

Osnovica za obračun poreza                  1.000,00   
Porez na dodatu vrednost           20.0%       200,00   
                                      
UKUPNA VREDNOST                        1.200,00   
Avansno uplaćeno                       -1.180,00   
 -Porez na dodatu vrednost 18.0% (osn:    1.000,00)     180,00   
                                      
======================================================================   
ZA UPLATU                            20,00   
======================================================================   
 Porez na dodatu vrednost 20.0% (osn:      0,00)     20,00   

Ovo znači da kupac duguje još 20 dinara za PDV.

Međutim, moguć je i drugi slučaj: kupac je uplatio kompletan iznos. Tada konačna faktura treba da glasi:

Osnovica za obračun poreza                  1.000,00   
Porez na dodatu vrednost           20.0%       200,00   
                                      
UKUPNA VREDNOST                        1.200,00   
Avansno uplaćeno                       -1.200,00  
 -Porez na dodatu vrednost 18.0% (osn:    1.016,95)     183,05  
                                     
======================================================================  
ZA UPLATU                             0,00  
======================================================================  
 Porez na dodatu vrednost 20.0% **(osn:     -16,95)     16,95**  

Značenje je sledeće: kupac je uplatio 1.200 dinara, što je u trenutku uplate iznosilo 1.016,95 + 183,05 (18%) = 1.200 din. Sada kupac duguje 1.000 + 200 din, što znači da je osnovicu platio više za 16,95 din, dok je za PDV platio manje 16,95 din. Ako pogledate zadnji red, upravo to piše: plaćena osnovica je veća za 16,95, a porez za toliko manji. Pošto je zbir ovih stavki nula, dug kupca po fakturi je nula, tj. ne treba ništa da doplaćuje, ali je dužan da u svojoj PDV evidenciji proknjiži izmenu poreza.