NAPOMENA: ovaj nacin rada je zastareo (koriscen je do 2010), sada nema nikakvog znacaja.

Podešavanje i način korišćenja bežičnih windows bar-kod uređana u offline načinu rada

Prvo što treba da uradiš je da prebaciš PocketBarKod na uređaj. PotomDrapi.exe stavi negde u path pa potom ideš u Ostalo/Sis. Opcije/Podešavanje/BarKod, tu podesi dir za komunikaciju ako već nijei upiši sledeća polja:

KOMANDA ZA SLANJE BAR-KODOVA U TERM.: drapi -a

KOMANDA ZA PRIJEMSTAVKI IZ TERMIN..: drapi -r

 

Posle ideš u Zalihe/Barkodovi, pritisneš Alt B i podesiš opcije:

UPIS [IFARA…..: ( )

UPIS BAR-KODOVA.: (X)

ALTER.[IFRE…..: (X)

DU@INA NAZIVA…: 50

FORMAT ARTIKLA..: Alt [if Naz

 

Kada klikneš na enter podaci bi trebalo da se pošalju uređaju (vodiračuna da bude na bazi u tom trenutku). Ako ti se program tamo na uređaju ne nalazi u \PocketBarKod već je unekom drugom diru onda dodaj u komandu za slanje i prijem na kraj tunovu putanju npr:

drapi -a\Prg\Pocket

Trebalo bi da se pojavi fajl mislim da je artikli.dat u root-uPocketBarKod-a u uređaju.

U PocketBarKod.ini stoji podešavanje koji je separator za količinu. Na primer ako imamo barkod *ABD1234*150 onda je zvezdica separator a 150količina.

Ako treba podrska za duze barkodove (od 13 karaktera) mora se napravitiEnableLargeBarKods.dat fajl u diru gde je program. Ako imamo barkodove sa količinama, najverovatnije ćemo prevaliti ovaj limit pa treba staviti ovaj fajl.

U skeniranom barkodu je podržano da količine budu decimalne. Može da se desi da čitač drugačije prepozna decimalnu tačku pa treba uraditimapiranje (to Savkić ukodira u program).

Kada uspešno pošalješ startuješ program na uređaju i ideš naSkeniranje, sačekaj malo da sepodaci učitaju i onda skeniraj malo.

Kada hoćeš da učitaš podatke u App, opet uređaj ide na bazu, ti ideš upopise, napraviš jedan novi (prazan bez stavki) i onda staneš na njegai pritisneš F9 pa posle toga Alt B i podaci bi trebalo da se pojave.