App trenutno podržava tri varijante bar-kod čitača:
1. Klasični bar-kod čitači vezani za tastaturu. Cena im je oko 100-150e, mana je što magacioner mora da donosi artikle do računara, jer je uređaj vezan za računar.
2. ScanPal kompatibilni uređaji. To su uređaji koji mogu samostalno da se koriste, a razmena podataka sa računarom se obavlja tako što se povremeno (recimo posle unosa nekog dokumenta) uređaj stavi u „cradle“ i tada se razmene podaci sa App-om. Ovi uređaji koštaju oko 500e pa na više, u zavisnosti od kvaliteta. Mi imamo naš program pisan za ovaj uređaj i on košta 50e, mada se mogu koristiti i generički programi koji se obično dobijaju uz ovaj uređaj.
 
Trenutno kod nas može da se nabavi Data Terminal CipherLab 8001, 2Mb, rs232. Postoje verzije sa laserskim čitačem i sa običnim ccd čitačem. Laserski je nešto kvalitetniji. Uređaj može da se koristi sa opisimima is stanjima kodova za okvirno oko 15.000 kodova, a za veći broj (do 50.000) može da se koristi za prikupljnje kodova, bez opisa.

Oba načina korišćenja se mogu primenjivati i na prijem i na isporuku  robe. Razlika je samo u opisu koda koji se prikazuje (ili ne) na ekranu pri očitavanju.

Uređaj je jedan od najjeftinijoh na tržištu, i nema IP zaštitu (IP zaštita se označava sa dva broja, što su veći, veća je i zaštita). Postoje skuplji modeli sa IP65, Bluetooth ili RF vezom, koji interno koriste isti procesor, ali nismo imali prilike da radimo sa njima.  Uređaj je pilično jednostavan, i ugrađena batierija traje dosta dugo.

Način rada: Veza sa APP-om je direktna. Onog trenutka kada se stavi na bazu, app preuzima punu kontrolu: očitava stavke, puni kodove, briše stavke, tako da magacioneri u većini slučajeva koriste samo jedno dugme na uređaju – ono za očitavanje kodova.

Jedina prava potreba da se koristi ostatak tastature je kada nije moguće očitati barkod jer je oštećen ili nečitljiv ili ga nema. Tada je moguće otkucati direktno barkod ili vašu šifru.

Program može da radi u dva moda POPIS i SHOWROOM.

Mod POPIS je radi tako što svako očitanjvanje koda automatski dodaje količinu 1 na stavke, a ako odmah posle ukuca broj do 5 cifara, menja se količna na  ukucanu:  Ovaj mod služi za brzo prikupljanje kodova. Najkorisnije je za popis.

Mod SHOWROOM radi tako što očitavanje ne dodaje na stavke. Očitavanje prikazuje opis, stanje i cenu artikla a da bi stavli na stavke, mora se ukucati količna. Ovaj mod služi ako ne znamo koji konkretno artikal želimo da odvojimo u stavke, ili ne znamo unapred cenu ili opis artikla.

Oba moda podržavaju limite po dokumentima kada se mogu iz APP- a na uređaj poslati šifre i količine konkretnog dokumenta. Onda će uređaj zvučno upozoravati ako se proba odvajanje veće kolinie od one iz dokumenta ili odvanjanje pogešnog artikla.

Mane uređaja su nedovoljna količina memorije za stvarno velike magacine, nemogućnost posebne kupovine baterije, i nedostatak IP zaštite. Takođe, mala memorija ograničava širenje programa za uređaj u smislu novih zahteva koji se moraju uklopiti u postojeći sistem. 

2.1 Aplikacija urađena u generatoru za cl8001
Uputstvo za postavku se nalazi u zip arhivi u kojoj je i program.
Pozivaju se dva bat fajla za slanje i prijem podataka.

Ovi fajlovi se trebaju promeniti po potrebi. Izgledaju ovako:

SendData.bat:

@I:\Barkod\Cipher\DLookup.exe %1,C,1,1,1
gde je C broj COM porta (1,2,3,…)

GetData.bat:

@I:\Barkod\Cipher\DataRead.exe %1,2,C,1,1,1,1,1,0,0,0,2,0

gde je C broj COM porta (1,2,3,…)

3. PocketPC bar-kod čitači sa wifi podrškom. Ovo su uređaji koji koštaju oko 1.200e pa na više. Cena softvera zavisi od funkcija koje želite da pokrijete. Trenutno imamo razvijen modul koji omogućava da magacioner sa uređaja vidi spisak nerealizovanih naloga, da vidi stavke naloga i kada „overava“ stavke uređaj mu pokazuje koliko je ostalo. Kad završi sa radom, nalog se realizuje. Kompletna komunikacija je online i bežična, magacioner uopšte ne radi direktno na računaru.