Ukoliko se Vaš model barkod čitača priključuje na COM port, potrebno je uraditi sledeće:

CONTROL PANEL → ACCESSIBILITY OPTIONS,
odaberite karticu GENERAL (poslednja) i štiklirajte opcije:

  • Use Serial Keys (pored je i dugme Settings za izbor COM porta i brzine komunikacije)
  • Apply all settings to logon desktop
  • Apply all settings to defaults for new users

Druga mogućnost je upotreba programa com2kbd.com (nalazi se u sekciji “Pomoćni programi i datoteke” na adresi www.wings.rs), na jedan od mogućih načina:

  • u start.bat se upiše linija “com2kbd.com -i1” za COM1, ili “com2kbd.com -i2” za COM2, itd. (ne uspeva u svim slučajevima)
  • u autoexec.nt treba dodati com2kbd, i biće rezidentan prilikom pokretanja DOS-a (autor članka nije isprobao)