Kasa spada u nizi nivo ponude na trzistu i po deklarisanoj funkcionalnosti zaostaje za Galebom i CT-om. Ona je prvenstveno namenjena samostalnom radu (bez racunara) tako da nema dovoljno kvalitetnu podrsku za printerski rezim rada i tokom rada zahteva intervenciju korisnika u pojedinim trenucima.

Kapacitet joj je 2400 artikala i dozvoljene vrednosti za ID-eve od 1 do 2400. Ako korisnik ima artikle sa vecim ID-evima, moraju se renumerisati.

Naziv artikla moze imati maksimalno 16 karaktera. Kasa prihvata iskljucivo cirilicne znakove, interno se svi nazivi konvertuju u cirilicu i onda prosledjuju kasi. Ako je potrebno obrisati ili redefinisati artikle u Bingu, najpre se mora uraditi Z-izvestaj, potom startovati izvestaj o artiklima (lokacija izvestaja je PIZU/ART). Sam proces brisanja se izvodi iz Telefonijinog programa za administraciju kase.

Bingo razlikuje dva nivoa autorizacije, prvi je supervisor a drugi je obican kasir. Svaki od njih ima tacno odredjene operacije koje moze izvoditi, tokom rada se koriste oba ta naloga. Bitno je obezbediti da sifra supervisora bude “0000” a kasira “1111” (bez navodnika). Dalje treba obicnom korisniku (onaj sa sifrom “1111”) dozvoliti promenu cene artikla. To se radi preko Prog/Blagaj/PrCene menija, konsultovati uputstvo od kase za detalje.

Da bi se inicijalizovala komunikacija izmedju kase i racunara potrebno je kasu dovesti u meni PC. To moze uraditi jedino supervisor. Crveni taster u gornjem desnom uglu sluzi za ukljucivanje i iskljucivanje kase i vracanje na prethodni meni. Posto se kasa ukljuci, treba pritisnuti <NULA> 4 puta i nakon toga <ZBIR>. Pomocu strelica se treba pozicionirati na meni PC i onda pritisnuti <ZBIR> posle cega je kasa spremna za rad. Ovu proceduru treba ponavljati posle svakog iskljucivanja/ukljucivanja.

Kada se iz programa zatrazi stampanje bilo kog fiskalnog izvestaja (prvenstveno dnevnog fiskalnog), na ekranu kase ce biti ispisan datum i kasa ce cekati rucnu potvrdu preko <ZBIRA>. Dakle, nemoguce je startovati fiskalne izvestaje direktno iz programa vec se zahteva intervencija korisnika.

U slucaju da kasa dodje u stanje greske (nestane papira, podigne se poluga papira…) na ekranu ce biti ispisan broj greske. Kada se ispravi taj nedostatak zbog koga je kasa usla u stanje greske, za nastavak rada se mora rucno pritisnuti crveni taster. Kao i u prethodnom sluucaju nije moguce to uraditi iz programa.