AKo u skriptu zelite da forsirate broj kolona po strani, nije dovoljno da napisete LANDSCAPE, pa ni LINE xxx. Na primer, ako stavite na pocetku <F10>, program ne zna koliko ovakvih slova staje u red, pa zadrzava staro setovanje iz drajvera (80 ili 132). Zato se koristi komanda:

%COMMAND PageW(150)