Opis

Carinsko skladištenje (čl.126.-138.Carinskog zakona)

Carinsko skladište je mesto gde se roba može smestiti u skladu sa propisanim uslovima, koje odobri carinski organ i koje je pod carinskim nadzorom. Na osnovu podnete dekleracije postupak carinskog skladištenja može se odobriti za smeštaj strane robe, koja u tom slučaju ne podleže plaćanju uvoznih dažbina i merama komercijalne politike, kao i domaće robe namenjene izvozu, koja smeštajem u carinsko skladište podleže primeni propisa koji se primenjuju na izvoz te robe. Zakon poznaje dve vrste carinskog skladišta i to javno i privatno. Javno carinsko skladište je skladište u kome držalac pruža usluge skladištenja za svoju ili tuđu robu, dok je privatno carinsko skladište gde držalac može da drži samo svoju robu. Isto tako se pravi razlika između držaoca i korisnika skladišta, pa je tako korisnik skladišta lice koje je dužno da stavi robu u postupak carinskog skladištenja, a držalac je lice kome je carinarnica odobrila da upravlja carinskim skladištem.

Podešavanja

– Otvore se dva magacina, carinski i glavni magacin.

– Otvore se registratori u ulaznim fakturama (Ulaz/izlaz, Ulazne fakture) UF CARINSKI MAGACIN i UF UVOZ po standardnoj proceduri kao za klasičan uvoz

– U internim nalozima (Ulaz/izlaz, interni nalozi) se otvori regostrator IZLAZ IZ CARINSKOG MAGACINA i na ovom registratoru se za TIP izabere IZLAZ

– U Tipovima partnera (Partneri, tipovi partnera) se otvori pored statusa U – ino dobavljači (konto 4360) i status C – Carinski magacin (konto 1331)

Procedura korišćenja

1.Kad rade ulaz u carinski magacin urade isto kao i standardnu UF sa troškom ino prevoza i skladištenja i zaduže karticu U ino dobavljača kao i kartice D za prevoznika i skladištenje. Dakle potrebno je da za ino dobavljača, prevoznika i skladištenje otvore po dve kartice U-ino dobavljači i C-carinski magacin. Na ovaj način smo zadužili „pravu“ karticu dobavljača i možemo odmah da vršimo plaćanje a da ne čekamo carinjenje te robe jer dobavljača ne interesuje kada ćemo da carinimo robu. Za ove fakture postoji poseban registrator UF CARINSKI MAGACIN i ovaj registrator ne ulazi u KUF.

2.Kada se radi carinjenje robe onda se preko internog izlaza razduzuje carinski magacin.

3.Posle toga se radi uvozna faktura kao i svaka druga u Glavni magacin. Može se koristiti komanda CTRL+F6 u artiklima da bi se iskopirale količine iz već napravljenog internog izlaza kojim smo razdužili carinski magacin. Samo se ovog puta zadužuje kartica C za ino dobavljača, prevoznika i skladištenje (i ako je postojao još neki trošak prilikom ulaza robe u Carinski magacin). Za ostale troškove (špediter, carina…) se normalno unosi na karticu D. Ovako smo zadužili fiktivne kartice C i prave kartice D za dobavljače. Ova faktura ide u KUF i vidi se naziv dobavljača i iznosi.

Napomena: zbog ovoga smo i otvorili kartice C, inace bismo mogli da koristimo fiktivnog partnera na kojeg bi isli ovi iznosi samo da bismo opteretili nabavnu cenu robe. Dakle za nekog ko ne koristi KUF moze da se otvori partner Carinski Magacin kog bismo koristili prilikom unosa fakture u glavni magacin umesto kartice C za pomenute dobavljače.

4. Kada se knjiži faktura za carinski magacin knjižimo na 4360 i 4350 na potrazuje i konto robe u carinskom magacinu na dugovnoj strani npr. 1331. Pravilo bi bilo:

Dokumenta

A KONTO O P I S DUGUJE POTRAŽUJE
1331 <F> <D> <P> #Nab
A <K> <F> <D> <P> VD/DEV

Dodatni troškovi

A KONTO O P I S DUGUJE POTRAŽUJE
A <K> <F> <D> <P> DOD

Kada se knjiži faktura za glavni magacin onda ide isto kao i obična uvozna faktura ali se na tipovima partnera unese za karticu C konto 1331 (roba u carinskom magacinu). Dakle:

Dokumenta

A KONTO O P I S DUGUJE POTRAŽUJE
A <K> <F> <D> <P> VD
1320 <F> <D> <P> #Pro
1329 <F> <D> <P> #Pro-#Nab

Dodatni troškovi

A KONTO O P I S DUGUJE POTRAŽUJE
A <K> <F> <D> <P> DOD+POR
270 <F> <D> <P> S
271 <F> <D> <P> S8
274 <F> <D> <P> U
275 <F> <D> <P> U8