Backup podataka

Šta je to backup? Backup je rezervna kopija vaših podataka [...]