KUF (BIH)

KUF knjiga u CSV formatu po specifikaciji. Analiziraju se ulazne [...]

2021-04-07T17:10:20+02:0007.04.2021|

KIF (BIH)

Ovaj izveštaj daje propisanu KIF u CSV formatu. Prvo se [...]

2021-04-07T16:54:14+02:0007.04.2021|

(APP Help) Porezi

Evidencija poreza, poreskih tarifa, tipova dokumenata, akontacija poreza itd.

2016-10-11T14:21:58+02:0011.10.2016|
Go to Top