Početak rada u programu

KRETANJE KROZ PROGRAM Strelice na tastaturi pomeraće kursor u željenom [...]