Web servisi

Pristup servisima se vrši preko URL-a. Svaki servis ima sopstveni URL i skup [...]