Microsoft SQL Server

WinApp za smeštanje podataka koristi Microsoft SQL Server. SQL Server je program koji se [...]