Povezivanje

Štampač se povezuje kablom koji sa jedne strane ima mali (9-pinski) RS-232 (gurnuti u računar), a sa druge strane ima ikebanu: jedan mali RS-232 i dva RJ-45 (konektori kao za mrežne kablove). U štampač se gura RJ-45 koji je na BELOM kablu. Štampač ima dve rupe s donje strane pozadi. Kabl se ubada, gledano otpozadi, u LEVU rupu, koja je bliže konektoru za napajanje. Vodite računa, ako ubodete u pogrešnu rupu možda će vam trebati šrafciger ili nešto slično da ga izvadite, jer je rupa postavljena tako da je ona sigurnosna žabica konektora okrenuta ka štampaču i teško se može dohvatiti prstom.

.

Procedure za „odglavljivanje“

Setovanje MENI ODRŽAVANJA na NE

Jedna varijanta je da se to uradi iz BlueCom-a i to preko opcije Podešavanje sistema. Izmenjene podatke potrebno je poslati uredjaju, što se takodje radi iz BlueComa pomoću opcije Komunikacija/slanje podataka). Druga varijanta je da ručno promenite pomoću virtuelne tastature (ovo se može uraditi iz BlueCom ili StFisc200):

  • tasterom Blagajnik/Operater/Ključ (gore levo) pozicionirati se na stavku menija -5– PODESAVANJA.
  • tasterom Ukupno (dole desno) ići do 5.8 Podešavanje sistema
  • tasterom Međuzbir (iznad Ukupno) ići do 5.8.12 Meni održavanja
  • toggle DA – NE se radi tasterom Ukupno
  • pritiskati Međuzbir dok se ne odštampa izveštaj

Ručno pravljenje fiskalnog računa

Kucanje računa je jednostavno:

  • tasterom Blagajnik/Operater/Ključ (gore levo) se pozicionirati na -1– EVIDENCIJA RACUNA
  • na tastaturi otkucati ID nekog artikla
  • pritisnuti taster PLU
  • pritisnuti taster Ukupno, posle čega bi trebalo da bude odštampan fiskalni račun

Napomena: Ako se pusti neka dugotrajna operacija (npr. štampanje svih artikala), prekid se može izvršiti isključivanjem uređaja iz napajanja. Ovo uvek pomaže kod stampača, međutim kod kase ne jer one imaju baterije.

korisnicko_uputstvo_ct_one_p