U programu se ne mogu direktno pisati konstante tipa datum, što je prilican nedostatak. Na primer, ne može se pisati nešto poput D := 21.01.91 već se datum mora dobijati kao rezultat izračunavanja neke funkcije ili izraza. Jednu od takvih funkcija smo već upotrebili: Date () vraća sistemski datum. Postoje funkcije za konverziju između stringova i datuma čijim korišćenjem poništavamo ovaj nedostatak. Tako funkcija CtoD pretvara string u datum, a DtoC datum u string. Tako ćemo, ako želimo da promenljivu postavimo na neki odredjeni datum, napisati:

d := CtoD ("26.01.66")

Značajne su funkcije koje omogućavaju izdvajanje pojedinih elemenata datuma:

Day (d)   -> Dan u mesecu datuma D
Month (d) -> Broj meseca u godini datuma D
Year (d)  -> Broj godine u datumu D

Sa datumima se mogu izvoditi i neke računske operacije, slično kao sa brojevima. Na primer,

d2 - d1   -> Broj dana izmedju dva datuma.
d + N     -> Datum N dana posle datuma D.
d - N     -> Datum N dana pre datuma D.

Datumi se u programi sistemski prikazuju u formatu “DD.MM.YY”. Za prikaz godine u punom formatu koristi se funkcija FD()

FD(Date())  -> "26.01.2013"

Interesanta je i funkcija za određivanje dana u nedelji u koji pada određeni datum: DoW(). Treba zapamtiti da ova funkcija broji dane po sledećem nizu: nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i subota.

Dow ( CtoD ("11.12.91")) -> 4 (sreda)