opj, opj-1, opj-2, … opj-8

“U poreske prijave iz stava 1. ovog člana, novčani iznosi unose se u dinarima bez para, a podaci o broju zaposlenih bez decimala”.

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA PLAĆANJA I EVIDENTIRANJE POREZA PO ODBITKU I O SADRŽINI PORESKIH PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU.

Registar propisa, 1/2003, strana 74.