Kada se pravi Remote Desktop konekcija, moguće je da se resursi lokalnog računara (štampač, COM port, prostor na disku, clipboard) vide i koriste na strani servera. Prilikom pravljenja konekcije potrebno je otvoriti dodatne opcije (dugme OPTIONS), odabrati karticu LOCAL RESOURCES i štiklirati željenu opciju: PRINTERS, CLIPBOARD ili dugme MORE, koje otkriva opcije SERIAL PORTS, DRIVES…

Deljenje i korišćenje štampača

Da bi se lokalni štampač koristio za vreme RD konekcije, najčešće je dovoljno samo uključiti deljenje štampača u podešavanjima RD konekcije. U spisku štampača (PRINTERS AND FAXES) na serveru treba da se pojavi novi drajver: “Printer on TSClient” (Terminal Service Client). Ukoliko se to ne desi, potrebno je drajver za željeni štampač instalirati NA SERVERU. Nije neophodno fizički odneti štampač do servera i priključiti ga na njega, dovoljno je samo pokrenuti instalaciju i za PORT odabrati “LPT1:” ili “Print to file”, a kada se instalacija drajvera završi, pokrenuti RD konekciju. Properties željenog drajvera u kartici PORTS sada ima novu opciju: TSClient (Terminal Service Client). Odabir ove opcije je poslednji korak. Ako se pojavi problem u smislu zahteva za fizičko povezivanje štampača, treba skinuti sa interneta samo drajver za štampač (obično samo par MB), bez dodatnih opcija koje budu i 50-70 MB i instalirati ga ručno preko ‘add new printer’ pa ‘have disk’ i odabrati prvo LPT port, a posle TS00x u tabu ports u printer properties.

Za omogucavanje stampanja sa racunara na njegov lokalni stampac (bilo USB ili LPT) kada se koristi Remote Desktop Connection (RD Service) neohodno je da se na Terminal serveru (RD Session Host) omoguci WRITE pravo za autentifikovane korisnike na C:\Windows\System32\Spool\Drivers folderu (kartica Security)!http://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/938741a6-f3f0-4f11-bcc2-3bfff60faab3/win32-error-code-returned-by-the-print-processor-5-access-is-denied

Deljenje i korišćenje fiskalnog štampača

Kada je fiskalni štampač povezan za lokalni računar, a program se izvršava na serveru preko RD konekcije, potrebno je u programu podesiti SISTEMSKE OPCIJE → Fiskalna kasa/štampač → KOMUNIKACIONI DIR na “\\TSClient\C\COM”, i na lokalnom računaru napraviti folder COM, share-ovati ga, i instalirati WingsFiskal tako da nadgleda ovaj folder.

Za omogucavanje stampanja na fiskalnom stampacu sa racunara koji Remote pristupa Kasi u Wings APP neophodno je da se za odabranu kasu u APP-u sa F4 zada putanja za komunikaciju: \\TSClient\c\com. Na lokalnom racunaru C:\Com folder sa koga se Remote pristupa APP-u I Kasi unutar APP-a I koji Wings Fiskal koristi za komunikaciju programa sa fiskalnim printerom, mora biti Share-ovan sa svim pravima.