Opis

Devizne izlazne fakture se koriste kod fakturisanja izvoza.

Podešavanje

– otvoriti poseban tip dokumenta:

Devizne_if1

 

Veoma je bitno da se na tipu dokumenta uključi opcija za “devizni faktor”, u suprotnom izlazna faktura neće imati cene kod prikazivanja!

– Preporučljivo je otvoriti i novi status za kupce, na primer, I – Ino kupci. Za tip kartice ovih kupaca staviti Devizne.

– Otvoriti poseban registrator izlaznih faktura:

Devizne_if2

 

Ovim se automatski uključuje poseban skript za devizne fakture.

Procedura korišćenja

Izrada faktura je standardna, sa razlikom što se umesto dinarskig zadaju devizne cene. Potrebno je da se zada i kurs na osnovu koga se formira dinarska cena dokumenta.