Zaposleni može da uplaćuje premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond. Postoji više slučajeva takvog dobrovoljnog osiguranja:

 

Opis Porezi Doprinosi
1. Zaposleni sam ugovara osiguranje, iznos ISPOD neoporezivog ne da
2. Zaposleni sam ugovara osiguranje, iznos IZNAD neoporezivog da da
3. Poslodavac ugovara osiguranje, iznos ISPOD neoporezivog ne ne
4. Poslodavac ugovara osiguranje, iznos IZNAD neoporezivog da da

Za obe vrste na samom obračunu treba uneti neoporezivi iznos premije dobrovoljnog osiguranja (5.214). Na samom radniku u obračunu se unosi iznos premije u odgovarajuće polje. U slučaju (1) obračun je sledeći:

6. ZARADA ZAPOSLENOG.........................:   50.000,00  
   Najniža propisana osnovica.............:   20.198,00  
   Osnovica za obračun doprinosa..........:   50.000,00  
   Poresko oslobođenje....................:   11.242,00  
   Neoporeziva premija dod.osiguranja.....:    5.000,00  
   Osnovica za obračun poreza.............:   33.758,00  
7. POREZI I DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG....:   13.325,80  
8. POREZI I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA....:    8.950,00  
9. ZARADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA..:   36.674,20  
   Premija dobrovoljnog penz.osiguranja...:    5.000,00  
11.ZA ISPLATU ZAPOSLENOM.....................:   31.674,20  

Primetite da je osnovica za obračun poreza umanjena za 11.242, ali i za 5.000, pa se obračunava manji porez u poređenju sa slučajem da radnik ne uplaćuje osiguranje. Tako radnik plaća 10% manje nego da je osiguranje platio kao klasičnu obustavu. U slučaju da se isplaćuje iznos osiguranja iznad neoporezivog, osnovica za porez se umanjuje najviše za neoporeziv deo, ne za pun iznos:

6. ZARADA ZAPOSLENOG.........................:   50.000,00   
   Najniža propisana osnovica.............:   20.198,00   
   Osnovica za obračun doprinosa..........:   50.000,00   
   Poresko oslobođenje....................:   11.242,00   
   Neoporeziva premija dod.osiguranja.....:    5.214,00   
   Osnovica za obračun poreza.............:   33.544,00   
7. POREZI I DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG....:   13.304,40   
   Porez ........................( 10,00%):    3.354,40   
8. POREZI I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA....:    8.950,00   
9. ZARADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA..:   36.695,60   
   Premija dobrovoljnog penz.osiguranja...:    7.000,00   
11.ZA ISPLATU ZAPOSLENOM.....................:   29.695,60   

Kada poslodavac ugovara osiguranje i plaća ga ispod neoporezivog dela, ovo ne ulazi u obračun zarada jer se ne smatra platom, pa se i ne vidi u obračunu.

Kada poslodavac ugovara osiguranja i plaća iznos iznad neoporezivog iznosa, obračun je sledeći:

2. OSNOVNI ELEMENTI ZA OBRAČUN ZARADE........:                 
   Cena rada posla........................:   50.000,00         
6a DOBROVOLJNO PENZIONO OSIGURANJE...........:                 
   Neto premija dod.osiguranja............:    7.000,00         
   Neoporezivi iznos premije..............:    5.214,00         
   Neto premija koja se uključuje u zarad.:    1.786,00         
   Bruto premija koja se uključ.u zaradu..:    2.547,79         
6. ZARADA ZAPOSLENOG.........................:   52.547,79         
   Osnovica za obračun doprinosa..........:   52.547,79         
   Poresko oslobođenje....................:   11.242,00         
   Osnovica za obračun poreza.............:   41.305,79         
7. POREZI I DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG....:   14.587,59         
   Porez ........................( 10,00%):    4.130,58         
8. POREZI I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA....:    9.406,06         
9. ZARADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA..:   37.960,20         
   Premija dobrovoljnog penz.osiguranja...:    1.786,00 (   7.000,00) 
11.ZA ISPLATU ZAPOSLENOM.....................:   36.174,20         

Sada se na iznos iznad neoporezivog obračunavaju porezi i doprinosi.

Postoji i mogućnost kombinacije: osiguranje ugovaraju i plaćaju i radnik i poslodavac. U ovom primeru se plaća lično osiguranje od 5.000 din i osiguranje koje plaća poslodavac u iznosu od 7.000 din:

   Cena rada posla........................:   50.000,00         
6a DOBROVOLJNO PENZIONO OSIGURANJE...........:                
   Neto premija dod.osiguranja............:    7.000,00         
   Neoporezivi iznos premije..............:    5.214,00         
   Neto premija koja se uključuje u zarad.:    1.786,00         
   Bruto premija koja se uključ.u zaradu..:    2.547,79         
6. ZARADA ZAPOSLENOG.........................:   52.547,79         
   Osnovica za obračun doprinosa..........:   52.547,79         
   Poresko oslobođenje....................:   11.242,00         
   Neoporeziva premija dod.osiguranja.....:    5.000,00         
   Osnovica za obračun poreza.............:   36.305,79         
7. POREZI I DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG....:   14.087,59         
   Porez ........................( 10,00%):    3.630,58         
8. POREZI I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA....:    9.406,06         
9. ZARADA ZAPOSLENOG BEZ POREZA I DOPRINOSA..:   38.460,20         
   Premija dobrovoljnog penz.osiguranja...:    6.786,00 (   7.000,00)
11.ZA ISPLATU ZAPOSLENOM.....................:   31.674,20