Vrednosti doprinosa su delovi procenta (inace ih niko ne bi placao;) pa
treba izmeniti (podeliti sa 100) koeficijente u modelu obracuna. Inace je
izmenjeno u jednoj od kasnijih verzija sa integrisanim modelom sa komorama,
tako da treba obratiti paznju i na to koju verziju korisnik ima, odnosno
sta stoji u modelu obracuna koji se koristi.
Za prikaz ukupnih vrednosti doprinosa po komorama moze se koristiti F6
na obracunu, pa Lista po izabranom parametru i onda se izabere komora.
Takodje je kasnije dopunjen i skript za rekapitulaciju obracuna
(Ctrl-F5) pa se ove stavke dobijaju vec u njemu razdvojene, prethodno
navedeno predloziti ako korisnik nema odgovarajucu verziju.