E-arhiva

Dobijamo dosta pitanja oko e-arhive, jer je rok za početak primene 01.01.2024. Takođe postoje firme koje nude svoja gotova rešenja koja navodno rešavaju problem e-arhive. Međutim, sve to nije baš tačno. Preporučujemo da pogledate tekst na ovom linku gde su opisane informacije iz prve ruke:
Citiramo deo koji se odnosi na privatne firme:
„Sva dokumenta koja treba da arhivirate elektronski se već arhiviraju za vas. U praksi to znači da APR već čuva vaše završne račune, Poreska Uprava čuva poreske prijave, SEF čuva vaše fakture i stvari će za sada tako ostati. U tom delu elektronskog arhiviranja promena neće biti.
U nekom od podzakonskih akata na čije se objavljivanje čeka već neko vreme, sasvim sigurno će biti definisana i zakonska obaveza elektronskog arhiviranja za privredu, kao i rokovi. Za sada nema čak ni okvirnih informacija kako o rokovima tako i o izboru rešenja koja će biti dostupna za privredu.“
Ukratko, za sada ne postoje nikakvi uslovi za početak primene. Sistem još nije u funkciji i ne postoje nikakve naznake da bi uskoro mogao da krene sa radom. Wings će pratiti situaciju i uskladiće program sa zakonskim zahtevima. U međuvremenu vam preporučujemo da koristite naše module za e-arhivu i e-delovodnik, jer će oni biti osnova budućeg spajanja sa državnim servisom.

Eksport u XLSX

Važna izmena u programu koju smo napravili u prethodnom periodu jeste novi export u XLSX format. Ovaj eksport radi daleko brže u odnosu na staru verziju, a glavna prednost je u tome što za rad ne zahteva postojanje instaliranog MS Office paketa. To znači da i na našem cloudu možete raditi eksport direktno u XLSX. Ova opcija radi u eksportu svih izveštaja. Kad izaberete eksport, dobijate meni iz koga birate MS Excel (xlsx):
Zatim zadajete ime fajla u koji želite da se upišu podaci i to je sve. NAPOMENA: ovaj eksport ne startuje automatski pregled dobijenog fajla, nego samo kreira fajl. Slično u izveštajima gde se bira način eksporta treba izabrati novu opciju „XWrite“. Na primer, eksport detaljnog dnevnika glavne knjige: