Ova opcija omogućava pregled promena statusa faktura u određenom periodu. Tabela izgleda ovako:

Ukoliko je neka faktura uneta direktno na SEF portalu, ovde će biti prikazana kao prazan red, a u koloni Type pisaće „?“. Iz ove tabele se može pogledati sadržaj svake fakture komandom ENTER, a komanom F9 se mogu videti pridruženi fajlovi.

Promene statusa za tekući datum se mogu dobiti samo ako je uključen servis za učitavanje današnjih podataka.

F7 – Filtriranje faktura po izabranom kupcu.

F8 – Sinhronizacija statusa faktura sa SEF. Prikazuje se datum i vreme zadnje sinhronizacije i nudi novo usklađivanje.

F9 – Ova komanda daje spisak svih fajlova koje sadrži e-faktura. Možete pregledati svaki od njih ili snimiti na disk (F6).

F10 – Selekcija faktura po statusu.

NAPOMENA: ova tabela je informativna i nema uticaja na status faktura. On se automatski menja najnovijim statusima kod ulaska u bilo koju opciju vezanu sa SEF. Trudite se da zadate što kraći period jer učitavanje statusa za duži period može potrajati.