Storniranje fakture – Ova opcija se koristi kad je kupac odobrio ili odbio fakturu, ali iz nekog razloga je potrebno da se stornira. Tada se aktivira ova opcija i faktura na SEF dobija status „Storno“. Ta faktura se dalje ne može brisati niti menjati i ostaje neizmenjena. Međutim, ako je roba već isporučena i poslata je otpremnica, potrebno je da se kreira nova faktura, ali koja bi se vezala na postojeću otpremnicu. Zato se koristi komanda Ctrl-F12/Razdvajanje fakture i otpremnica. Kad se aktivira ova komanda, sve robne stavke na fakturi se konvertuju u usluge identične cene. Na taj način se čuva sadržaj fajkture, ali ona više ne skida robu. Odgovarajuća otpremnica je sada slobodna i može se na osnovu nje komandom F6 kreirati nova faktura.

Da bi se uskladila evidencija, kada kupac potvrdi da nije koristio PDV, u programu je potrebno da se takva faktura stornira komandom „S“, pri čemu storno fakturu ne treba slati na SEF.