Da bi se izveštaj ispravno eksportovao u OO Calc, neophodno je da se pravilno podesi format brojeva. To se radi tako što se izabere

Tools / Options / Languages / Locale Settigs / Serbian

Tako se format brojeva menja u 123.456,78 i brojevi za import će biti lepo prepoznati.

Prilikom učitavanja treba izabrati opciju Separated by / Tab. Ako se nešto od ovoga ne uradi, brojevi neće biti prepoznati i Calc će ih tretirati kao tekst.

calc_import