U p_otp.sys treba ubaciti sledece:

%COMMAND aPar := Partner(Otprem->o_kor,,Otprem->o_alt)
%COMMAND m_naziv := Partner(aPar, „N“)
%COMMAND m_naziv2 := Partner(aPar, „N2“)
%COMMAND m_adr1 := Partner(aPar, „A1“)
%COMMAND m_adr2 := Partner(aPar, „A2“)
%COMMAND m_adr3 := Partner(aPar, „A3“)
%COMMAND m_pib := Partner(aPar, „PIB“)

Dobijaju se podaci o OBJEKTU na koji ide otpremnica. Ukoliko je potrebno da se dobiju podaci o OSNOVNOM partneru, prvi red promeniti u:

%COMMAND aPar := Partner(Otprem->o_kor)